hayatını, elinde olanları ve uzanıp eline almaya çabaladıklarını oldukları yerde sevmeyi bil.

Reklamlar